Marketing

Marketing

Marketing - Komplexní služby pro vás

Váš mezinárodní úspěch s cíleným a individuálním marketingem.

Marketing, ať už offline nebo online, je proces, jehož cílem je poznat, předvídat, ovlivnit a nakonec uspokojit potřeby
a přání zákazníků.
Internetový marketing je souhrnný pojem pro propagaci produktů a služeb na internetu. Zahrnuje různé metody
a platformy pro komunikaci se zákazníky, jako jsou webové stránky, e-mail, sociální média a online reklama.

Marketing

Zlepšíme kvalitu, viditelnost a výkon vašeho webu.

Internetový marketing se stává pro podniky všech typů stále častěji povinným. Zákazníci tráví každý den spoustu času online, včetně kontroly e-mailů, prohlížení sociálních sítí, používání vyhledávačů a návštěvy webových stránek.
Spotřebitelé používají k vyhledávání, porovnávání a nakonec i k rozhodování o nákupu různé online metody. Více než 40 % spotřebitelů uvádí, že se při hledání výrobku nebo služby nejprve obrátí na vyhledávač Google, a 26 % spotřebitelů tvrdí, že nakupují online každý týden.
Bez ohledu na to, jaký typ podnikání máte nebo kde se nacházíte, investice do internetového marketingu vám může pomoci vybudovat firmu, navázat kontakt se zákazníky a realizovat prodej.

Marketing aneb "umění získávat zákazníky"

Marketing se stal rozhodujícím faktorem pro úspěch společnosti. Zatímco v minulosti byl chápán jako čistá reklama, dnešní marketing je důslednou orientací firmy na potřeby příslušných cílových zákazníků.

Cílem je tedy vytvořit a realizovat marketingovou koncepci, která je optimálně přizpůsobena cílovým zákazníkům, aby se dosáhlo co nejefektivnějšího získávání zákazníků, jejich loajality, a aby se zabránilo plýtvání. Marketing má tedy přímý vliv na obrat (případně i na náklady), a tím na podnikatelský úspěch.

Abyste jako úspěšný zakladatel nebo podnikatel správně využili marketing a vytvořili účinný marketingový koncept, měli byste postupovat krok za krokem a položit si následující otázky:

  • Kdo jsou vaši zákazníci a co chtějí?
  • Kdo jsou vaši konkurenti a jaké jsou jejich silné a slabé stránky?
  • Jakých cílů chcete marketingem dosáhnout?
  • Jak umístíte svou společnost tak, abyste dosáhli cílů?
  • Jaká opatření jsou pro dosažení tohoto cíle nezbytná?
  • Které marketingové aktivity byly úspěšné a které ne?
  • Jak si můžete vytvořit dlouhodobou loajalitu zákazníků?
kontakt

Potřebujete rychlou pomoc ?